Võ phục và Đai

Võ phục chuẩn dùng trong môn võ Aikido là hakama. Nhưng còn tùy võ đường mà người ta bắt buộc mặc hakama hay cho mặc hakama khi lên huyền đai. Đai chuẩn trong Aikido bắt đầu từ màu trắng, là sơ đẳng. Khi trình độ cao, đai sẽ khác. Từ trắng sẽ thành vàng rồi thành đai cam và thành đai đỏ sau đó là đai xanh rồi thành nâu cuối cùng thành dai đen

Thảm tatami dùng trong luyện tập:

PICT0148c.jpgTakagike Kashihara JPN 001.jpgTatami1.jpgTatami sectional view.jpg

Nguồn: wikipedia

Advertisements