Cập nhật các gói (packages) mới nhất là việc cần làm ngay. Để update, cách đơn giản nhất là dùng tiện ích yum. Muốn biết chi tiết về cách dùng yum, gõ man yum.

  1. Đăng nhập với account penguin, khởi động “Terminal”
  2. Thực hiện lệnh su để trở thành root
  3. Thực hiện lệnh yum update để chương trình yum tự động download và cài đặt những gói mới nhất. Khi được hỏi có đồng ý hay không thì nhấn ‘y’, Enter
  4. Bạn phải đợi từ 30 tới 45 phút để yum cập nhật mọi thứ.

Chú ý: Sau khi cập nhật, bạn khởi động lại hệ thống. Trong danh sách của boot loader (grub) có thể tồn tại nhiều loại Linux với các phiên bản khác nhau. Đây là kết quả update kernel (nhân của hệ điều hành) bởi yum. Bạn hãy chọn kernel mới nhất (có số version cao nhất). Sau khi boot xong bạn có thể xoá bỏ những kernel cũ bằng tiện ích rpm.

RPM Package Manager

RPM là tiện ích rất tiện lợi để quản lý (build, install, query, verify, update, erase) các gói. Tính dễ dùng của nó cũng là một yếu tố giúp cho Redhat Linux (Fedora) trở nên phổ cập và khác biệt so với các phiên bản Linux khác. Muốn biết chi tiết về rpm, gõ man rpm. Sau đây là một số cách dùng rpm cơ bản.

rpm -ivh foo.rpm : Cài đặt gói foo (đuôi file là rpm) vào hệ thống

rpm -Uvh foo.rpm : Update gói foo

rpm -qa | grep foo : Phối hợp giữa lệnh rpm và lệnh grep để tìm tất cả các gói liên quan
đến foo.

rpm -e foo : Xoá gói foo khỏi hệ thống

Cách xóa hoàn toàn 1 kernel cũ sau khi update

+ Xác định phiên bản kernel đang dùng:

# uname -r
2.6.35.14-106.fc14.i686

+ Liệt kê các kernels đã cài trên hệ thống:

# rpm -q kernel
kernel-2.6.35.6-45.fc14.i686
kernel-2.6.35.14-97.fc14.i686
kernel-2.6.35.14-106.fc14.i686

+ Uninstall kernel mà bạn muốn:

# rpm -e kernel-2.6.35.6-45.fc14.i686

hoặc

# yum -y remove kernel-2.6.35.14-97.fc14.i686

Tham khảo: Xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora Core 2

hvaonline

Advertisements