Thực hiện một số lệnh như:

touch foo.txt : tạo một blank file tên là “foo.txt”

mkdir bin : tạo thư mục tên là “bin”

ls : hiển thị danh sách files và thư mục

man ls : xem cách dùng lệnh ls

cd bin : chuyển từ thư mục hiện tại sang thư mục “bin”

pwd : hiển thị thư mục hiện hành, để biết là mình hiện đang ở đâu

cd .. : chuyển từ thư mục hiện hành lên thư mục cấp trên

su : chuyển thành root (nhập root password)

passwd : thay đổi password (nhập password cũ và password mới)

uname -a : hiển thị tên và phiên bản của hệ điều hành

less foo.txt : hiển thị nội dung file foo.txt ra màn hình Terminal

cp foo.txt bar.txt : copy file foo.txt ra bar.txt

mv foo.txt hoge.txt : đổi tên file foo.txt thành hoge.txt

mv bin sbin : đổi tên folder bin thành sbin

rm foo.txt : xoá file foo.txt

rm -r bin : xoá thư mục bin

rm -rf * : Xoá tất cả mọi thứ ở thư mục hiện hành mà không cần xác nhận lại. Hết sức thận trọng đối với lệnh này!

ln -s foo.txt bar.txt : tạo bar.txt links đến foo.txt

man command_name : đọc hướng dẫn chi tiết về các lệnh, nghĩa là gõ man theo sau bởi tên lệnh.

Khi nhập tham số là những file có tên dài, chỉ việc nhập 1, 2 chữ đầu tiên và ấn phím Tab, tên file sẽ tự động được hiển thị. Đây là tính năng hỗ trợ rất tiện lợi, vừa tránh được việc gõ nhầm tên file, vừa giảm được rất nhiều công gõ bàn phím. Ví dụ khi muốn copy một file có tên là some-file-with-very-long-name.txt thành file short-file.txt bạn chỉ cần gõ cp so và nhấn phím Tab, tên file some-file… sẽ tự động được bổ sung. Bạn chỉ nhập thêm short-file.txt là xong. Thủ thuật này sẽ phát huy tác dụng khi bạn thực hiện các phần hướng dẫn sau.

Tham khảo: Xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora Core 2

Advertisements