Có lúc nào đó bạn đã gởi đi một Email nhưng bất chợt “thôi chết rồi gởi lộn địa chỉ rồi” và bạn muốn lấy lại email đó. Nếu bạn sử dụng Microsoft Outlook hãy làm theo cách này :

1. Vào Sent Items
2. Chọn cái mail mà bạn đã gởi nhầm (click vào nó)
3. Trong cái cửa sổ của mail đó bạn vào Action trên thanh Menu và chọn tiếp Recall This Message
4. Bạn sẽ có hai lựa chọn hãy chọn Delete unread copies of this message

Advertisements