Thực hiện

Lược đồ cách thực hiện đòn ikkyō ở dạng omote và ura.

Aikido dùng thân pháp (tai sabaki) để đối phó uke. Ví dụ, một đòn “bước vào” (Nhật:入身 irimi?) bao gồm di chuyển tiến vào phía trong của uke, trong khi một đòn “xoay” (Nhật: 転換 tenkan?) sử dụng chuyển động tròn.[17] Thêm vào đó, một đòn “phía trong” (Nhật: 内 uchi?) được thực hiện ở phía trước uke, trong khi một đòn “phía ngoài” (Nhật: 外 soto?) được thực hiện ở ở bên cạnh uke; một đòn “phía trước” (Nhật: 表 omote?) được thực hiện cùng với sự di chuyển vào phía trước uke, và một phiên bản “phía sau” (Nhật: 裏 ura?) được thực hiện cùng với sự di chuyển vào phía sau uke, thường là bằng sự kết hợp chuyển động xoay vòng. Cuối cùng, phần lớn các đòn có thể được thực hiện ở tư thế ngồi (seiza). Các đòn ở tư thế ngồi gọi là suwari-waza.

Do đó, chỉ từ ít hơn hai chục đòn cơ bản, có đến hàng nghìn cách thực hiện khác nhau. Ví dụ, ikkyō có thể được thực hiện đối với đối thủ đang tiến đánh (có thể với loại di chuyển ura để chuyển hướng lực tới), hoặc với một đối thủ đã bị đánh rồi và đang quay lại để giữ khoảng cách (có thể một phiên bản omote-waza).

Atemi (当て身) là các miếng đánh được sử dụng trong các đòn Aikido. Một số người coi atemi là các đòn đánh vào các huyệt đạo. Ví dụ,Gōzō Shioda (塩田 剛三 Shioda Gōzō, 1915–1994) đã mô tả việc sử dụng atemi trong một trận hỗn chiến để nhanh chóng hạ gục lưu manh đường phố. Một số khác coi atemi, đặc biệt là vào mặt, là các phương pháp làm mất tập trung đối phương để thực hiện các đòn khác.

Võ sư thực hiện phản đòn với 2 bạn tấn công.
(đang cập nhật)
Nguồn: wikipedia
Advertisements